Buitenlandse loop Loopgroep Dokkum e.o naar

4 oktober 2014

Onder een zeer goed gesternte vertrokken 21 lopers in 5 auto's vanaf het Tolhuispark naar een nog steeds onbekende bestemming. De lucht strak blauw, de temperatuur 15 graden, oplopend naar verwacht 20 in het zonnetje. De voorbereidingscommissie had het doel geheim weten te houden, ware het niet, dat een aantal googlers een tweetal bestemmingen hadden gevonden die voldeden aan de gegeven parameters. Eén daarvan was het gegeven dat onze trainer Reina na afloop van een sportmissie in Emmen "wel langs kon rijden op de terugweg".

Voeg daarbij dat Jaap Visser graag de auto mee wou en een combinatie van het drieprovinciepunt met bier was snel gelegd. Een crossloop in Veenhuizen van 3,5 of 10 km met voor de liefhebbers een "caniloop" . Dit laatste is een evenement waarbij lopers worden voortgetrokken door dolenthousiaste honden in een tuigje. Hoezo onbekend? Er waren wel 15 combinaties.

Aangekomen begonnen we de dag met koffie en cake/ speculaas uit de kofferbak en een korte uiteenzetting van het programma. Crossloop gevolgd door rondleiding op het terrein in boevenbus met daarna een lunch en een rondleiding met preuverij in Brouwerij Maallust aldaar.

Daarmee was de toon gezet. We gingen ontspannen naar de inschrijving en hadden tijd zat voor rustig inlopen en een goed gesprek met deze en gene. Gene was gastlid Thea, die in Sneek bij Horror een uitstekend trainingsonderkomen heeft gevonden.

Kort voor half elf bouwde de spanning zich op bij loper, hond en baas. De meeste loopgroepleden gingen voor 10 km, maar gastlid Tjip en Jelle Kramer kozen voor 5 km.

En vijf over half elf klonk het startschot.

Ruim 80 lopers gingen op weg, sommigen als een speer. Kinderen, honden, hazen en lopers stortten zich op het smalle bruggetje over de Kolonievaart, waarachter een mooi bosparcours lag, met goede zandpaden, een enkel stukje asfalt, zo'n twee km bospad met een open heidelandschap en verder veel rust en natuur.

Ik liep direkt lekker met Henk , Peter en Jan W als hazen en waarschijnlijk Klaas als achtervolger. Maar het kon ook Jan B zijn. Niek, Jaap , Gerard en Dedde bleven tot de eerste bocht na 2 km in zicht. Jilles Visser zou, uitgaande van zijn donderdagtrainingen, ook in de buurt moeten lopen.

In een bos is het moeilijk schatten hoever je hebt gelopen. Het was dus goed, dat de vijf en zeveneneenhalve km stonden aangegeven. Met een doorkomst op 25 min. resp 27,5 min. was een tijd rond 50 min. haalbaar. De benen bleven redelijk goed en de luchtvoorziening liep als een trein.

Nog beter was de slinkende afstand tot de uitgelopen Peter en Jan W en helemaal stimulerend was het achter mij vervagende ademhalingsgeluid van Klaas. Zo vlak voor de Berenloop geeft dat toch moraal, nietwaar?

Ondertussen passeerden we nog wat koppeltjes bazen met honden, waarvan de honden de motorfunctie hadden verruild voor hun ook natuurlijke zoekfunctie.

Na opnieuw de brugpassage was de finish een mooi slot van een sober doch perfect geregelde crossloop in een aantrekkelijke omgeving. Waarvoor hulde.

De uitslagen zijn bijgevoegd. Ik waag mij aan wat opvallende zaken.

Niek werd overall tweede en eerste senior. Tjip laat zien met beheerst lopen toch blessurevrij te kunnen blijven op een 5 km beneden 25 min. En nieuw lid Jelle Kramer verrast zichzelf en ons met een keurige 5 km. De training begint zijn vruchten af te werpen.

Gerard en Dedde lopen nog onder 45 min. Jaap Visser nam een voorschot op de jetlag van dit weekend met een tijd die hem iets tegenviel van 47 min.

En Henk Baas, ja wat zeggen we daar van? Hij verschuilt zich op donderdag wat achterin met schemaatjes rond of boven 55 min op de 10 km. Maar hier loopt hij 48.44 min op een voor hem perfecte ondergrond.

Jan W voegt zich met verstand in het pak van de pensionados maar loopt nog een minuut uit op de vijf jaar jongere Klaas. Gastlid Thea nestelt zich met een nipte 50-er tussen dit seniorengeweld.

Het bestuur in de personen van Afke en Jan hadden 52 min. tijd en gelegenheid voor bestuurlijk overleg voor zij de finish bereikten.

En Jilles Visser? Met een voor zijn leeftijd en statuur keurige 55 min is hij een voorbeeld voor Frits de Jager en naamgenoot Jilles B.

Bauke blijft zeer beheersd krapaan 56 min lang een voorbeeld van wat de medische techniek gekopppeld aan doorzettingsvermogen vermag.

Met hierbij Femke en Theun ruim beneden het uur kunnen we stellen dat er verwachtingen en tijden zijn verbeterd.

Middagprogramma

Na de douche verzamelden we op het terras van restaurant brouwerij "Maallust" en wachtten onder het genot van koffie , cranberryjus of diverse bieren op de boevenbus. Die kwam mét chauffeur en een oudgediende Veenhuizer mevrouw, die ons een kijkje gaf op het Veenhuizer gedetineerden- complex vanaf 1820 tot heden.

Opgezet vanuit een Weldadigheidsstichting ten behoeve van hulp aan ontheemde Nederlanders na de Napoleontische tijd werd het in het begin van de 20e eeuw ondergebracht bij Justitie, waarna het een plek werd voor gedetineerden om tot inzicht te komen middels werk, reinheid en regelmaat. De reinheid had er wel eens aan, getuige de omvang van "het vierde kamp". Dat is de koosnaam voor de begraafplaats waar duizenden gevangenen hun laatste plaats vonden onder meer als gevolg van cholera-uitbraken en andere besmettelijke ziekten. De rondleidster gaf een helder doch niet mals beeld op de werkwijze binnen het justitiële apparaat. Het was een leerzame en vermakelijke rondrit.

Hierna was er een uitstekende lunch in de buitenlucht, verzorgd vanuit de maalderij.

Topafsluiting was een rondleiding en uitleg in de plaatselijke brouwerij Maallust, waar wij een grondig verslag kregen van de ins en outs van het brouwen. Tussendoor konden wij vier bieren proeven oplopend in zwaarte en kleur. Bier brouwen blijft één van de meest pure ambachten die er zijn met, zo bleek, een fantastisch resultaat.

Ondertussen was het vier uur en tijd voor de terugtocht naar Dokkum.

Kortom, een zeer geslaagde buitenlandse loop met oog voor de sport, de communicatie , de inwendige mens en de geest.

Met hulde aan de commissie Buitenlandse loop en natuurlijk aan onze fotograaf René.

Rommert

Uitslagen loopgroep Dokkum eo 4 oktober 2014 Veenhuizen:

5 km

3 Tsjip 23:52
8 Jelle Kramer 27:40

10 km

2 Niek 38:37 2e all over, 1e senioren
8 Gerard 44:52
9 Dedde 44:52
14 Jaap V 47:03
16 Henk B 48:44
17 Peter 50:08
19 Jan W 50:10
21 Rommert 50:18
23 Thea 50:59
24 Klaas K 51:10
26 Jan B 52:03
28 Afke 52:19
32 Jilles V 55:02
33 Frits 55:22
34 Jilles B 55:55
35 Bauke 55:57
36 Femke 56:30
37 Theun 58:10