Loopcircuit

Vanaf 2017 is de opzet van het loopcircuit van Loopgroep Dokkum veranderd. Voor elke gelopen wedstrijd of recreatieve loop krijgen de leden van de loopgroep drie punten ongeacht de lengte van deze loop. De wedstrijden zijn vrij te kiezen. De definitieve uitslag van het loopcircuit wordt vastgesteld voorafgaand aan de kerstborrel en wordt tijdens deze bijeenkomst bekend gemaakt. Wedstrijden die na deze dag gelopen worden tellen mee voor het loopcircuit voor het nieuwe jaar.

 

Klik hier voor de tussenstand van het loopcircuit 2022

 

Klik hier voor de eindstand van het loopcircuit 2018.

Klik hier voor de eindstand van het loopcircuit 2019

Klik hier voor de eindstand van het loopcircuit 2020

Klik hier voor de eindstand van het loopcircuit 2021